Swedensite
Swedensite-Southhill  Box 448  701 48 Örebro  tel 019-254655
Historia
History

SWEDENSITE
swedensite.se
swedensite.com
@-kontakt
Tidskriften Swedensite
The Magazine
Swedensite index A-Ö
Ämnesområden Topics
Landskap och län
Provinces and Counties
Riksdagspartierna
Swedish political parties
Webbkameror
Notisa: tradition
Swedenshop
Nordicsite: Norden
Sund1: Region Öresund
Länkar Links
 
Copyright: Swedensite-Southhill
content of facts,
idéas and design © 2004
 

Länkar till det förflutna 
Links to the past
Kungliga Biblioteket KB har digitaliserat många verk som kan återfinnas via KBs hemsida. Där finn bl.a Codex Gigas kallad Djävulsbibeln som är
skriven på 160 åsnehudar och är 75 kilo tung.
Kungliga Bibliotekets hemsida
Kungliga Bibliotekets presentation av bildverket Suecia antiqua et hodierna.
Riksarkivet
Riksarkivets hemsida
Riksarkivets Månadens dokument
Exempel bland dokumenten 
Francesca Papazura brev till en väninna. 1373 efter Birgittas död när Birgittas barn lämnat Rom
Sista brevet från Axel Oxenstierna till hans son
Krigsarkivet
the Military Archives Sv Eng Fin 
Exempel ur månadens dokument Krigsarkivet
Spökraketkommitten
Swedensite/Notisa 
Svenska nobelpristagare
Swedish Nobellaureates
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Svenska uppfinnare
Swedish inventors   
Propellern
John Ericsson uppfann
ångsprutan år 1829.
 År 1837 var det dags att uppfinna skruv propellen.
Propeller
John Ericsson invented the hot-air enginein 1829 In 1837 he invented the screw propeller.
Externa länkar
External links  
John Lienhard, John Ericsson Eng 
John Ericsson memorial in WashingtonDC Memorial park 
John Ericsson sällskapet John Ericsson.net 
Tekniska museet John Ericsson 
Säkerhetständstickan Säkerhetständstickan uppfanns av Gustaf Erik Pasch 1844. 
Safety Match
Gustaf Erik Pasch invented the safety match in 1944.
Externa länkar
External links  
 
 
Tekniska museet säkerhetständsticka 
Tändsticksmuseet Jönköping sv eng 
Innovationsexpo Göteborg sv eng
Blåslampan
Blåslampan uppfanns år 1881 av Carl Rickard Nyberg.
 
Blowtorch
Carl Rickard Nyberg invented the blowtorch in 1881 
Externa länkar
External links 
 
Sundbybergs museum Carl Rickard Nyberg 
Encoclypedia the free dictionary Carl Rickard Nyberg 
Agafyren
Klippljusaparaten (Agafyren). Gustaf Dalén uppfann den 1905.
    
The flashing apparatus
Gustaf Dalén invented the The flashing apparatus in 1905.
     
Externa länkar
External links 
 
Aga.com Gustaf Dalén eng
Nobel e-museum Gustaf Dalén 
Aga.se Gustaf Dalén 
Kylskåpet.
Kylskåpet. Det moderna kyskåpet utan rörliga delar uppfanns av Balzar von Platen och Carl Munters år 1922.
  
Refrigerator
Refrigerator Without Moving Parts
 was invented and developed by Baltzar von Platen and Carl Munter in 1922.
Externa länkar
External links 
Elektrolux history
 
 
Flera svenska uppfinnare
Moore Swedish inventors  
Dynamit
Alfred Nobel uppfann dynamit och erhöll patent för dynamit år 1867.
  
Dynamit
Alfred Nobel invented dynamit and obtained patent for dynamite in 1867.
   
Externa länkar
External links  
 
Nobel e-museum timeline Eng 
Berith Dahlins hemsida om Nobel och verksamheten  
Wikipedia Alfred Nobel Sv Eng 
Separatorn
Separatorn uppfanns av Gustaf de Laval och patenterades 1889. Han uppfann även en mjölkmaskin.
Separator
The milk separator was invented by Gustaf de Laval In 1889 he obtained patent for the separator. Han lso invented a milking machine.
 
Externa länkar
External links  
  
Tekniska museet Gustaf de Laval 
Alfalaval history 
Skiftnyckeln
Svensken Johan Petter Johansson uppfann och patenetrade skiftnyckeln år 1892.han uppfann även rörtången 1888.

The modern adjustable wrench
J
ohan Petter Johansson from Sweden developed and patented in 1892 the modern adjustable wrench. He also invented the pipe wrench 1888.
Externa länkar
External links 
  
Wikipedia Johan Petter Johansson sv eng 
Blixtlåset
Blixtlåset uppfanns av Elias Howe amerikan som fick patent 1851. 1893 förbättrades det av Whitcomb Judson. Svensk -Amerikanerna Peter Aronsson 1905-06 och Gideon Sundbäck 1913 utvecklade det moderna blixtlåset.
  
Zipper
Elias Howe American invented and patented the first zipper in 1851. In 1893 Whitcomb Judson improved the invention. Then the Swedish-Americans Peter Aronsson (1905-06) and Gideon Sundbäck in 1913 developed the modern zipper.
Externa länkar
External links 
Wikipedia zipper eng 
Susning.nu dragkedja sv
      Top

Copyright Swedensite:
bilder, text, faktasammanställning,
idé och design © 2004
Copyright Swedensite:
pictures, text, content of facts,
idéas and design © 2004