Swedensite
Swedensite-Southhill  Box 448  701 48 Örebro  tel 019-254655

Södra Sveriges
turistmål

Skåne
Småland

SWEDENSITE
swedensite.se
swedensite.com
@-kontakt
Tidskriften Swedensite
The Magazine
Swedensite index A-Ö
Ämnesområden Topics
Landskap och län
Provinces and Counties
Riksdagspartierna
Swedish political parties
Webbkameror
Notisa: tradition
Swedenshop
Nordicsite: Norden
Sund1: Region Öresund
Länkar Links
 
Copyright: Swedensite-Southhill
content of facts,
idéas and design © 2005
 

Turistmål

SKÅNE
HERRESÄTEN KYRKOR OCH STÄDER
Copyright Swedensite © 2005

Skåne är den bördiga jorden och slottens landskap.

Många slott är fortfarande bostäder och drivs som företag. De är inte alltid tillgängliga för besök av turister

Barsebäck slott, beläget nära ett känt kärnkraftverk.

Bellinga, ett ganska nytt slott uppfört i engelsk stil under 1860-talet, beläget vackert i närheten av Ellestadssjön.

Bjärsjölagård. Omkring 3,5 mil norr om Ystad ligger Bjärsjölagård. Under medeltiden fanns på samma plats en försvarsanläggning kallad Bertizholm. En stor ladugård uppfördes i anslutning till den förfallna anläggningen under 1500-talet. Under 1700-talet uppfördes även ett boningshus på platsen. Malmöhus hushållningssällskap driver anlägningen.

Björnstorp uppfördes under 1730-talet av den flitiga Christina Piper. Det ligger strax nordväst om Rommele klint.

Bollerup som påminner mycket om Glimmingehus är numer lantbruksskola. Bollerup som var en försvarsanläggning brändes år 1525 i samband med Sören Norrbys Skånska uppror. Under 1600-talet återuppfördes en del av anläggningen. Under 1900-talet restaurerades och omdanades Bollerup inför den nya användningen.

Borgeby gods beläget vid Kävlingeån har enligt traditionen fått ett torn på sin borggård uppfört av en medeltida ärkebiskop. Slottet är dock uppfört under 1600-talet.

Bosjökloster, beläget vid fiskesjö med egen rosengård. Slottet har ett kyrkligt förflutet som namnet anger. Det uppfördes under 1100-talet men har byggts om och till många gånger. Ursprungligen var det beläget på en ö kringflutet av Ringsjöns vatten. I Bosjölosters kyrka finns bl a en målning föreställande tandläkarnas skyddshelgon Appolonia.

Bäckaskog. Ett av Karl XV:s favorittillhåll. Slottet som föregåtts av en klosteranläggning är uppfört under 1600-talet. Skånes siste guvernör Johan Christian Toll residerade där under några år.

Börringekloster, magnifikt slott med förflutet som benediktinerkloster under 1200-talet. Om- och tillbyggt många gånger.

Christinehov, slott som byggts på en kvinnas befallning vilket även namnet anger. Det uppfördes 1740 av Christina Piper. Ättlingen den riksbekante Carl Piper har låtit anlägga en viltpark kring slottet som är beläget c:a 4 mil norr om Ystad.

Citadellet i Landskrona, föga romantisk miljö men med ett fängelsemuseum som är unikt. Slottet byggdes under Kristian III:s tid 1534-59.

Dybäck, gammalt anrikt gods beläget i sydligaste Skåne. Godset nämns i skrifterna redan 1374. Det har tillbyggts många gånger och uppvisar stor stilblandning.

Ellinge ligger c:a 3 km sydsydväst om Eslöv. Byggnaden som vilar på medeltida grund ombyggdes och tillbyggdes under 1700-1800-talen.

Flyinge, f d kungsgård belägen c:a 1 mil s-sv om Eslöv. Var under medeltiden anknytet till Lunds stift. Blev i slutet av 1800-talet ett centrum för hästavel.
 
Glimmingehus (bilden). Här har det säkert hänt saker som slår såpoperorna på tv med flera hästlängder. Slottet uppförden år 1499 av danske riksamiralen och riksrådet Jens Holgersen Ulfstand. Byggherre var Adam van Dûren. Borgen har varit både bostad och försvarsanläggning. Den är belägen c:a 1 mil sydväst om Simrishamn.
Copyright Swedensite © 2005
 
Gyllebo slott brann ned under 1700-talet och ersattes med en ny byggnad. Den gamla huvudbyggnaden som var vida berömd för sitt utförande var uppförd under 1500-talet. De tjocka murarna har både motstått fientliga attacker och tidens alltid gnagande tand.

Gärsnäs egendom fanns redan under 1300-talet. Slottsbyggnaden uppfördes under 1600-talet. Det är beläget c:a 11 km väster om Simrishamn.

Hanaskog finns nämnt i hävderna redan under 1300-talet. Det är beläget invid Helgeån.

Herrevadskloster ligger vid Ljungbyhet 1 mil från klippan i sydostlig riktning. Klostret som anlades år 1144 var ett centrum för cisternicienserorden. Det drogs in till staten under reformationen. Klosterkyrkan finns delvis bevarad. Det finns en minnestavla uppsatt vid kapellet som hyllar minnet av Tycho Brahes upptäckt av Stella Nova i stjärnbilden Cassiopeja. Kapell och park visas. Anläggningen tillhör flygvapnet.

Hjularöd, beläget c:a 2 mil syd öst om Eslöv. Gården har anor från 1300-talet och har varit ägd av danska kronan. Bebyggd med ett slott i romansk still uppfört under slutet av 1800-talet, ett riktigt sagoslott. Arkitekter I G Clason och L Wahlman

Hovdala, fidekomiss beläget invid Finjasjön. Anläggningen finns nämnd i skrifterna redan under 1200-talet. Den brändes ned av snapphanarna men återuppbygden under 1700-talet.

Häckeberga, beläget på en holme i Häckebergasjön har ett slott från 1870-talet uppfört i fransk renässansstil efter ritning av H Zetterwall. Den ursprungliga borgen brändes 1678.

Högestad, säteri som under 1700-talet undeställdes släkten Piper.

Karsholms gods är känt från 1300-talet. Huvudbyggnadernas belägenhet flyttades dock under 1400-talet till nuvarande läge på en holme i Oppmannasjön.

Knutstorp, känt som Tycho Brahes födelseplats. Slottet har även tillhört hans familj fram till 1660-talet. Slottet brändes ned under 1670-talet men restaurerades och tillbyggdes under 1700 och 1800-talen. Det är beläget i Kågeröds socken

Krageholms slott ligger c:a 8 km nordväst Ystad. Det har ägts av de förnäma ätterna Brahe, Marsvin, Krabbe och Piper.

Krapperups slott tillhörigt ätten Gyllenstierna ligger en mil norr om Höganäs. Platsen har varit försvarsanläggning under medeltiden. Slottet som var uppfört under 1500-talet moderniserades under slutet av 1700-talet.

Kronovall ligger drygt två mil nordväst från Simrishamn. Huvudbyggnaden byggdes om under slutet av 1800-talet efter ritningar av arkitekten I G Clason.

Kulla Gunnarstorp liknar ett sagoslott med tinnar och torn, Detta p g a att huvudbyggnaden uppfördes under 1860-talet i tidens romantiska anda. Slottets ägare vid denna tid var greve Baltzar von Platen. Slottet är beläget c:a 8 km nord väst om Helsingborg.
 
Kärnan (bild), beläget mitt i Helsingborgs stad. Ett beaktansvärt minne. Den representerar "kvarlevorna" av Valdemar Atterdags fjortonhundratalsfästning. Innan Valdermar Atterdag lät uppföra den befästa borgen fanns en äldre träfästning på platsen. Borgen förstördes under 1680-talet. Helsingborg som nämndes i hävderna redan under 1000-talet är en av Sveriges äldsta städer. 
Copyright Swedensite © 2005
 
Löberöd, slott beläget i Hammarlunda socken c:a 13 km syd öst om Eslöv.

Malmöhus slott uppfördes under Kristian III:s tid. Drabbades både av brand och förfall. Under 1700-talet användes det som fängelse. Efter en förödande brand under 1900-talet genomfördes en omfattande renovering och nybyggnad. Efter detta blev byggnaderna hemvist för Malmö museum.

Maltesholm, gods och cementfabrik i Kristianstads län.

Marsvinsholm, slott beläget c:a 1 mil nordväst om Ystad. Slottet är uppfört i renässansstil 1644-46.

Osbyholm, gods beläget i närheten av Ringsjön. Det uppfördes under 1600-talet.

Ovesholm har fått sitt namn efter Ove Urup som ägde godset under 1620-talet. Nuvarande huvudbyggnaden är uppförd av landshövdingen CA Wrangel under åren 1792- 1804.

Rosendal. Även i Skåne finns ett Rosendal. Detta beläget c:a 1 mil nordöst om Helsingborg. Slottet uppfördes under 1600-talet. Slott med namnet Rosendal finns som bekant också på kungliga Djurgpården i Stockholm Det finns även ett Rosendals slott i Norge vid Hardangerfjorden.

Rydsgård, gods på Romeleåsens sydsida.

Råbelöv, gods beläget vid Råbelövssjön. Godset har tillhört Skyttesläkten

Rössjöholm, gods beläget söder om Hallandåsen vid Rössjön. En äldre borg på platsen brändes av snapphanarna.

Skabersjöslott ett av Skånes största gods. Huvudbyggnad uppförd av friherren T Thott 1775-82

Skarhult vars huvudbyggnad utgörs av en ståtlig 1500-tals borg finns omnämnt redan under 1300-talet. Godset beläget sydöst om Eslöv.

Snogeholm, beläget c:a 17 km nord väst om Ystad, berömt redan under slutet av 1800-talet för sina viltvårdanläggningar. Godset har ägst av berömda ätter som Brahe, Thott, Marsvin och Piper.

Sofeiro. Kronprinsessan Margarethas och kronprins Gustav Adolfs sommarställe. Slottet som uppfördes under 1860-talet är beläget i Helsingborgs ytterområde. Det var på sin tid mycket omtyckt även av Oscar II.

Svaneholm. I Svaneholms slott regerade i 1800-talets början Rutger Maclean som propagerade för ensikiftet vilket fick följder för jordbruket i hela Sverige.

Svenstorp, gods vars huvudbyggnad uppfördes i slutet av 1500-talet. Det är beläget nordöst om Lund.

Sövdeborg, gods beläget c:a 2 mil nord väst om Ystad. Det har ett förflutet som lundabiskoparnas gods. Slottet som uppfördes i slutet av 1500-talet restaurerades under 1800-talet av Brunius som även restaurerat Bosjökloster.

Torup, gods beläget 13 km öster om Malmö. Slottet uppfördes under 1600-talet av änkan till Truid gregersen Ulfstand.

Tosterup, gods beläget söder om Tomelilla. Det har anor från 1300-talet och delar av slottet anlades redan under 1400-talet. Många berömda ätter har ägt slottet.

Trolleholms slott som uppfördes under 1500–talet fick ny och modern fason under 1700- och 1800-talen efter den berömde arkitekten Carl Hårleman. Slottet ligger vacker nära bokskogarna. Delar av parken kan besökas av allmänheten. Slottet ligger c:a 1 mil norr om Eslöv. Godset var tidigare benämnt Eriksholm.

Trolle-Ljungby. Ett av Sveriges präktigaste och största gods. Berömt för berättelsen som Ljungby horn och pipa. Klenoderna som enligt sägnen erövrats från trollen under Maglestenen visas under sommartid. Huvudbyggnaden är uppförd under 1600-talet.

Trollenäs, gods beläget i nordväst om Eslöv. Slottet som renoverats och tillbyggts under 1700- och 1800-talen uppfördes ursprungligen under 1500-talet.

Vanås, gods beläget nord väst om Kristianstad. Slottet blev nedbränt av svenskarna under sjuårskriget men byggdes upp igen under 1560-talet.

Vegeholm, beläget vid Vegeåns mynning vid Skälderviken. Huvudbyggnaden brändes 1525 men återuppbyggdes snabbt av T Krabbe.

Viderup, gods vid Kävlingeån ägt av familjen Ramel.

Vittskövle, uppfördes under Kristian III:s tid 1534-1559.

Vrams Gunnarstorp, gods beläget nordväst om Söderåsen. Det grundlades under 1520-talet och hade då namnet Gundestrup.

Örenäs kallat Maryhill ligger i Glumslöv i närheten av Landskrona. Slottet uppfördes 1912-1915

Örtofta, nämnt första gången i hävderna under 1300-talet. Slottet äldsta delar är från 1500-talet. Godset är beläget syd väst om Eslöv.

Örups, stenhus-egendom beläget strax söder om Tomelilla. Stenhuset som uppfördes antagligen av Glimmingehus byggherre Jens Holgersson Ulfstand.

Övedskloster, praktfullt gods beläget i Övereds socken. Huvudbyggnaden uppförd 1765-76 efter ritningar av arkitekten Hårleman. Av klosteranläggningarna som funnits på platsen finns ingenting kvar.

 

STÄDER OCH KYRKOR

Dalby beläget c:a 1 mil sydost från Lund räknat äger Skandinaviens troligen äldsta stenkyrka. Den är invigd år 1060 och fungerade även en tid som domkyrka i Dalby stift. Kyrkan har en dopfunt från 1100-talet.

Lunds domkyrka har också gamla anor. Den började uppföras under kung Estridssons regeringstid. Den invigdes år 1145.

St Petri Kyrka i Malmö är Malmös äldsta byggnad. Den har sin förebild i Mariakyrkan i Lübeck. Vilket är tydligt om man jämför de båda kyrkorna med varandra. St Petri kyrka byggdes under 1300-talet i den stil som senare har kallats hanseatisk gotik.

Ravlunda kyrka som ligger c:a 4 mil söder om Kristianstad är byggd under 1200-talet. På kyrkogården vilar Fritjof Nilsson Piraten. Han som förutom sina berömda skrifter också kom i tid till sin egen begravning.

I Bosjöklosters vackra kyrka finns en medeltida målning föreställande den heliga Apollonia tandläkarnas skyddshelson.

Rinkaby kyrka 1 mil sydost om Kristianstad kan bjuda på en medeltida målning föreställande bondens liv. Den har även ett astronomiskt ur.

St Olof besökte enligt legenden den plats på vilken St Olofs kyrka nu ligger c:a 15 km n-o om Simrishamn. Vid platsen etablerades en undergörande källa

Simrishamn som fick sina stadsprivilegier under 1300-talet har en kyrka som är helgad åt St Nikolaus sjöfararnas skyddsparton. St Nikolaus är även förebild för St Claus den amerikaniserade jultomten. Kyrkan som först uppfördes under 1200-talet har tillbyggnad från 1600-talet.

Simrishamns förflutna som ett handelscentrum märks i stadsbebyggelsen. I Österlens museums samlingar märks även detta.

Skanör och Falsterbo, känd som Sveriges sydvästligast belägna udde har medeltida anor som marknads- och handelsplatser. Skanörs kyrka helgad åt St Olof började uppföras under 1200-talet. Det finns även lämningar av en gammal borg i närheten av kyrkan.

Falsterbo har ett kapell som helgats åt St Gertrud. Det finns även lämningar av en borg som troligen restes i medeltidens början. I Falsterbos museum finns dokumentation från Hansatiden.

C:a 17 km öster om Ystad finns Skånes enda rundkyrka Valleberga kyrka. Kyrkan har liknande form som Bornholmskyrkor p g a den en gång i tiden tillhörde samma stiftskultur. Kyrkan har en dopfunt från 1100-talet som har samma upphovsman som flera dopfuntar på Gotland, nämligen mäster Majestatis.

Ystad har ett förflutet som stor fiskemetropol från medeltiden främst för Östersjöns sillfiske. Kyrkan vid Stortorget är helgad till St Marias ära. Gråbrödrakloster som byggdes under senare hälften av 1200-talet är en unik anläggning. I Ystad finns också ett av Sveriges äldsta skolhus, Latinskolan som uppfördes under 1400-talets sista decennier.

Åhus har också en kyrka som bär Marias namn. Kyrkan är huvudsakligen från 1200-talet men är byggd på fundament som är ett århundrade äldre. Det finns även kapell och klosteruiner från medeltiden.

Kungsstugan med sina unika målningar är en omtyckt och sevärd attraktion.

Ängelholm tillhör de städer som flyttats en bit under århundradenas lopp. Ursprungligen låg staden närmare Rönne åmynning än den gör idag. Under 1500-talet flyttades staden till sin nuvarande plats. Bad och sandstrand är populära turistattraktioner.

SMÅLAND 
 
Copyright Swedensite © 2005

Utmärkande för Småland är dess många sjöar och varierade natur. Småland kan sägas vara ett Sverige i miniatyr. Där finns både den hårda mark som våra förfäder brukade under stora umbäranden och den goda jord som skapar välstånd.

Djupa skogar, torvmossar, skärgård och odlingsjord omväxlar med varandra.

Småland var också vikingabygd. Järnet utvanns ur mossarnas myrmalm. Under 1300-1400-talen påbörjades brytning av malm ur berggrunden. Tabergsområdet är ett exempel på detta. Under 1500-1600 talen invandrade dugliga smeder och bergsmän, vanligen valloner, vilket medförde att teknisk kunnande tillfördes malmhanteringen.

Under 1700-1800-talen erbjöd träindustrin och glasbruken en ny och givande näringsgren för smålänningarna. Bland de namnkunniga glasbruk som etablerades var Kosta som grundades under 1740-talet. Namnet kosta härstammar från en kombination av grundarnas namn landshövdingarna Koskull och von Staêl. Orrefors berömda tillverkning av glaskonst och prydnadsglas påbörjades under 1900-talets början. Med de berömda konstnärerna Simon Gate och Edward Hald som anställdes 1916-1917 nådde glasbruket berömmelse i hela Europa.

De hårda livsvillkoren i 1800-talets Sverige resulterade i att många smålänningar utvandrade till Amerika. Vilhelm Mobergs romansvit "Utvandrarna – Sista brevet till Sverige" handlar om smålänningarna Karl Oskar och Kristina som utvandrade till Amerika. Böckerna är mycket älskade och lästa. 2/4 av tidigare världsberömda ABBA, Benny Andersson och Björn Ulveaus, har skrivit en populär musical om Kristina från Duvemåla. Kristina från Duvemåla anknyter till Kristina i Vilhelm Mobergs böcker.

Mycket älskade och lästa i hela världen är även smålandsdottern Astrid Lindgrens böcker om Emil i Lönneberga och Pippi Långstrump. Astrid Lindgren har även skrivit en bok om sina småländska föräldrar.

Företagsamhet, ihärdighet och snålhet brukar framhållas som typiska drag i den småländska karaktären. Troligen är det så att det ibland hårda klimatet och därmed åtföljande varierande skörderesultat, liksom centralmaktens disciplinära åtgärder i samband med formandet av nationalstaten Sverige, varit hårda prövningar för Smålands befolkning. Detta har med nödvändighet medfört att uthållighet och överlevnadsvilja blivit nödvändiga egenskaper. Även smålänningarnas omvittnat religiösa intressen kan anknytas till misstroendet mot centralmakten. Man kanske litade till en högre makt än den som Gustav Vasa representerade.

I det medeltida Svea rike var Kalmar den största staden. Den främsta och viktigaste handelsvaran var järn. Tyska köpmän kontrollerade järnhandeln. Detta medförde att Kalmar också var ett mål för krigiska företag.

Staden blev nedbränd och invaderad vid flera tillfällen.

I samband med stormaktstidens krigiska företag blev huskvarnaområdet ett centrum för den från tyska intressen frigjorda vapentillverkningen.

I Växjö utvecklades ungefär samtidigt ett lärdomcentrum. Esaias Tegnér kan ses som den främsta och mest namnkunnige representanten för den småländska lärdomstraditionen. Esaias Tegnér levde 1782-1846.

SEVÄRDHETER

Aboda Klint. Beläget ca 1 mil söder om Högsby, en hög bergvägg invid sjön Kleven.

Bergväggen är över 160 m hög.

Aneby. Beläget ca 2,5 mil söder om Tranås och Nässjö. Något norr om Aneby finns ett av södra Sveriges mest storartade vattenfall kallat Stalpet. Fallhöjden ca 20 meter minskar med tiden eftersom vattnet sakta men säkert skär sig ner i berggrunden.

I närheten av Aneby finns också ett imponerade gravfält med två domarringar och över 150 gravhögar.

Bergkvara. Gammal slottsruin från 1500 talet. Ruinen härstammar från ett av riddaren Arvid Birgersson-Trolle uppfört herresäte. Numer finns en byggnad därstädes som uppfördes under 1700-talet.

Blå Jungfrun. Från Oskarshamn och Byxelkok kan man vid tjänlig väderlek resa till häxornas gamla Blåkulla beläget i Kalmarsund, nämligen ön och nationalparken Blå Jungfrun. Carl von Linné tyckte inte om platsen som han beskrev som grym och hiskelig. Verner von Heidenstam gifte sig på ön den 28 juli år 1896. Bruden var Olga M Wiberg. Bland den celebra skaran av bröllopsvittnen fanns Gustav Fröding och Albert Engström. Bröllopsklädseln var grekisk toga och lagerkrans som det anstår en parnass.

Blå Jungfrun var och är både före och efter det illustra bröllopet en unik naturmiljö, Tobisgrisslan och Pilgrimsfalkens kungarike.

Bottnaryd. Beläget drygt två mil väster om Jönköping ligger Bottnaryds kyrka. Kyrkan som uppfördes under Sveriges stormaktstid har vackra väggmålningar som visar det himmelska Jerusalem och domens dag. I koret finns Den väldige "storbuken" Johan Prinz gravvalv. Han var landshövding och guvernör i Delaware, Sveriges koloni Nya Sverige i Nordamerika. Johan Prinz begravdes i källarvalven till den gamla medeltida kyrkan. Den nuvarande kyrkan uppfördes 1667 fyra år efter hans död. Johan Prinz lät även uppföra herrgården Gunillaberg i Bottnaryd som sin sätesgård.

Brahehus. Beläget vid motorvägen norr om Gränna. Borgen som brann ned år 1708 tillhörde Brahes grevskap som även omfattade Visingsö. Brahehus som nu ligger i ruiner byggdes år 1636.

Djursdala kyrka som ligger ca 1 mil norr om Vimmerby har ett altarskåp som enligt expertis har tillverkats i Bernt Notkes berömda skulpturverkstad. Själva kyrkan är dock uppförd senare under 1690-talet.

Drevs gamla kyrka som ligger ca 2,5 mil norr om Växjö är från 1100-talet. Den har medeltida bilder av St Olof och Jungfru Maria.

Dumme mosse är ett eldorado för fågelskådare. Här finns drygt en halvmils gångväg för den intresserade att gå från Axamo flygplats invid Jönköping.

Dädesjö kyrka som ligger ca 2,5 mil norr om Växjö har medeltida takmålningar som anknyter till Jesu födelse historia. Kyrkan är från 1100-talet.

Eksjö blev garnisonsstad under 1600-talet. Här fanns det beryktade småländska kavalleriregementet som senare fick namnet Kungliga Smålands husarregemente. Staden som härstammar från 1400 talet blev under det nordiska sjuårskriget nedbränt av sina egna borgare. Man brände sin stad (1568)för att den inte skulle falla i danskarnas händer. På Eksjö museum finns Albert Engström-samlingarna.

Fröderyd som ligger knappt två mil sydost om Sävsjö är födelseort för Lina Sandell. Hon föddes år 1832. Bland hennes mest älskade och sjungna psalmer kan nämnas "Blott en dag ett ögonblick i sänder" och "Tryggare kan ingen vara". I det lokala museet finns Lina Sandell minnen bevarade. Hon har också ihågkommits med en staty.

Frödinge ligger ca 1 mil öster om Vimmerby. Namnet är känt av många p.g.a. tillverkningen av ostkaka och djupfrysta tårtor. Mindre känd är kyrkan som uppfördes under 1730 talet. Den har bemålats av växjömålaren Hans Sigismundus Brachwagen. Stilen är frodig och folklig. Kyrkan äger även ett triumfkrucifix som användes under Sveriges katolska tid.

Fågelviks herrgård ligger på sydsidan av Valdemarsviken är numer konferens- och semesteranläggning. Gårdens huvudbyggnad uppfördes av en son till Arvid Bernard Horn, statsman och militär som var verksam under Karl XII:s regeringstid. Gården har dock betydligt äldre anor, redan under 1300-talet omnämns Fågelvik i Sveriges historia.

Gnosjö ligger ca 3 mil nordväst om Värnamo. Gnosjöandan är berömd i hela Sverige. I begreppet innefattas privat företagsamhet, envishet och uthållighet, en syntes av vad som fördomsfullt kan kallas småländsk mentalitet. Gnosjö var under 1800-talet berömt för sina tråddragerier. Detta har även ihågkommits i en museianläggning vid Tölltorpsån.

Granhults kyrka är mycket gammal till sitt ursprung, kanske byggdes den under 1200-talet. Den ligger ensligt belägen ca 4 mil nordost om Växjö. Numer uppfattas omgivningen som isolerad men i gamla tider var den ett centrum. Interiören fnissades upp under 1700-talet av växjömästaren Johan Christian Zschotzscher. Klockstapeln är också från 1700-talet. I kyrkan finns en Mariabild som är lika gammal som kyrkan. Biskop Tegnér tyckte inte kyrkan motsvarade hans uppfattningar om ett representabelt Guds hus. Församlingsborna lyckades dock rädda sin träkyrka undan rivningshot genom att protestera mot biskopen. Johan Christian Zschotzcher har även utfört målningar I Jäts gamla kyrka ca 2,5 mil söder om Växjö vid sjön Åsnen.

Gripenbergs slott. Sveriges största träslott ligger invid Tranås stad. Slottets namn kommer från Margareta Grip.Hon var mor till Carl Gustaf Wrangel som lät uppföra slottet vid 1600-talets mitt.

Gränna, polkagrisarnas stad, har ett förflutet som päronens stad. Enligt traditionen var det änkan Amalia Ericsson som under slutet av 1850-talet började koka polkagrisarna. Då var pepparmyntan i polkagriskaramellerna inte bara en god smak utan en medicin mot bröstlidande och halsbesvär.

Fruktträdsodlingen och däribland päronträden anses härstamma från greve Brahes tid. Bland Grännas mest berömda personer har ballongfararen S A Andrée en framträdande plats. Denne oförvägne nordpolsfarare landade med sin ballong Örnen på Vitön år 1897. Resterna av hans havererade expedition återfanns först under 1930-talet. Andréemuseet i Gränna visar historien om Andrées olyckliga ballongexpedition. Inte långt från Gränna ligger "Gyllene Uttern" berömt värdshus som byggts i medeltida slottstil för att anpassas till Brahehus.

Hagby kyrka som ligger ca 2,5 mil söder om Kalmar är ett tänkvärt minne från Sveriges krigiska tid. Kyrkorna och deras torn var inte sällan värn och poster för skyttar. Hagby kyrka som är en rundkyrka byggdes under 1100-talet.

Hakarps kyrka belägen ca 2 km norr om Huskvarna byggdes under 1690-talet målaren Edward Orm har med stor inlevelse skildrat helvetet.

Hult beläget ca 1 mil väster om Eksjö har blivit berömd av två anledningar. Själva kyrkan som är byggd under 1830-talet utrustades med en orgel som konstruerats av en självlärd smålänning, Sven Nordström. Den andra anledningen till kyrkans berömmelse är Albert Engströms grav. Albert Engström som föddes i Lönneberga växte dock upp i Hult. Barndomshemmet bevaras i Hult.

Huskvarna har ett medeltida namn efter Rumlaborgs huskvarn som fanns i närheten av nuvarande staden. Under slutet av 1600-talet grundades den vapenindustri som blev betydelsefull för Huskvarna..

Vistakulle som ligger norr om Huskvarna har ett eget bergtroll, Jätten Vist, som blickar ut över Vättern. Den 12 meter höga trägestalten är utförd av konstnären Calle Örnemark.

Inglige hög, beläget i närheten av Växjö, är ett gravfält och en gammal tingsplats. Platsen domineras av en hög på vars topp finns en bautasten och ett stenklot. Högen anses vara en begravningsplats för en provinskung från folkvandringstid.

Jönköping som breder ut sig vid Vätternsjöns sydspets blev stad under Magnus Ladulås tid år 1284. Brevet som tillkännagav stadsprivilegiet är bevarat och är den äldsta bevarade urkunden av detta slag. För många är Jönköping tändstickornas stad även om tillverkningen inte längre sker i Jönköping. Det finns dock ett museum som visar hur det gick till när det begav sig. Museet finns i den äldsta av tändsticksfabrikens byggnader.

Erik Dahlbergh som var landshövding i Jönköpings län har efterlämnat ett par minnen från sin tid. Han ritade hovrättshuset och rådhuset som uppfördes under 1650-talet.

Viktor Rydbergs-museet finns i ett annat gammalt hus, Johan III:s hospital. För den konstintresserade finns många av John Bauers målningar och teckningar att beskåda i Länsmuseet. Jönköping är även känt för Elmia-utställningarna och mässorna.

Kalmar är en mycket gammal stad. Där fanns redan under 500-talet en tät bebyggelse. Under 1100-talet befästes området. Man ville skydda sig både mot sjörövare och fientliga härar. Kyrkor med kastaltorn tjänade både som Guds hus och försvarsverk. Kalmar slott var från begynnelsen ett kastaltorn. Magnus Ladulås var slottets byggherre. År 1397 var slottet den plats där Kalmarunionen bildades. Drottning Margarete av Danmark försökte med unionen skapa en enhetlig och stark försvarspakt. Gustav Vasa och hans söners idéer präglade slottet och dess utseende. Under deras tid låg slottet omgivet av stadsbebyggelsen. Efter det hårda kriget mot danskarna 1611-13 byggdes staden upp i mer befäst form och utvidgades till Kvarnholmen. Den praktfulla domkyrkan i barockfason är ritad av Nicodemus Tessin d.ä. Via Svinö leder Ölandsbrons 6070 meter över till Öland.

Kronobergs slottsruin ligger ca en halv mil norr om Växjö. Den vackert belägen på en udde i Helgasjön. Platsen var växjöbiskopens residens innan det blev vasakungens gård. Nills Dacke som ledde ett bondeuppror intog borgen och firade julkalas där år1542.

Lessebo pappersbruk startade år 1658 men var då järnbruk. När järnbrukens lönsamhet minskade övergick man till att tillverka papper.

Ljungby har ett förflutet som marknads- och tingsplats. I järnvägsparken finns en staty av Christina Nilsson, den på sin tid världsberömda svenska sångfågeln. Det var på Ljungby marknad Christina Nilsson fick sina första publikovationer. Hon föddes 1843 och levde till 1921. Hennes berömmelse förde henne till de stora operascenerna i England, Amerika och Ryssland. Hon lät instifta en fond till förmån för unga begåvningar. Hon var sopran och hade ett röstomfång från g-d3. Christina Nilssons mycket påvra barndomshem Snugge är beläget ca 1,5 mil sydväst om Växjö. Där finns även en minnessten, Stina i Snugge, av Arvid Källström. Christina Nilsson blev genom giftermål grevinna Casa de Miranda.

I närheten av Ljungby finns många skeppsättningar och gravfält från sen järnålder.

Långasjö som ligger söder om Emmaboda har varit platsen där scener ur Vilhelm Mobergs romansvit om utvandrarna filmades. Där finns filmens Kristina och Karl-Oskars hemman.

Mönsterås är rätta platsen att besöka för den som läst skeppspastorn Jacop Wallenbergs "Min son på Galejan". I Mönsterås finns även ett museiapotek.

Nybro har anor som hälso- och kurort. Numer är orten känd för glastillverkning.

Nydala klosteranläggning ca 2 mil nordost om Värnamo är från 1100-talet. Själva klostret är numer raserat men det finns vissa delar av klosterkyrkan bevarade i den kyrka som uppfördes på platsen under 1680-talet. Klostret grundades av cisterniciencerorden..

Nässjö järnvägsstaden har en museibana där tågvännerna kan få sitt lystmäte. I Barkeryd bjuder lantbruksmuseet till fest i skördemånaden augusti. Torsa stenar vid Grimstorp och flera gravfält finns i Nässjö trakten.

Oskarshamn kan uppvisa en vacker samling av Döderhultaren Axel Robert Peterssons träskulpturer.

Pelarekyrka som uppfördes under 1200-talet är belägen drygt 8 km väster om Vimmerby. Klockstapel är dock från 1600-talet. Kyrkan äger ett triumfkrucifix och en mariabild från 1400-talet.

Rydaholms kyrka som är belägen öster om Ljungby äger ett aln mått som var riksmått i gamla tider.

Ryssby kyrka har en minnestavla till Johan Helmich Romans minne. Han vistades under de sista av sina levnadsår i Ryssby socken. Han levde 1694-1758 och brukar benämnas "den svenska musikens fader". Hans mest kända verk är Drottningholmsmusiken."

Råshults komministerboställe var den plats där Carl Linnéus föddes den 23 maj år 1707. Det ligger ca en km från Stenbrohult som är beläget ca 1 mil norr om Älmhult. I Stenbrohult residerade Carl von Linnés far och bror som präster under 1700-talet. Linnes minne har bevarats på många sätt i trakten bal genom Gerda Sprinchorns linnéstaty från år 1947.

Stensjö by belägen ca 1 mil norr om Oskarshamn ägs av Vitterhetsakademien. Den restaurerade och rekonstruerade byn är ett exempel på en oskiftad 1700-talsby.

Store Mosse är ett eldorado för fågelskådare och naturvänner. Beläget nordväst om Värnamo.

Sävsjöområdet har religiöst anknutna minnen både från förkristen och tidigkristen tid. Det finns både forntida domareringar och gravfält och kyrkor från 1100-talet.

Södra Ljunga var födelseplatsen för den svenska gymnastikens fader Per Henrik Ling. Han föddes år 1776 i en prästfamilj. Orten har ett Ling-museum.

Taberg i närheten av Jönköping reser sig 343 m över havet. Från toppen kan valda delar av Småland beskådas.

Tranås blev berömt i TV när Lennart Hyland höll hörna för hela svenska folket.

Vetlanda var under medeltiden en viktig handelsmetropol. Men stadsrättigheterna lät vänta på sig. Först år 1920 fick Vetlanda den äran. Orten är numer även känd från radions program "Skivor från Vetlanda". I Forngårdsparken finns bl.a.ett skolmuseum invigt 1992 till 150-årsminne av folkskolestadgan.

Vimmerby har varit befolkat redan under förkristen tid, men staden som den numer ter sig visar en provkarta på byggnader från 1600-talet fram till modern tid. Vimmerby ger en typisk bild av det förflutnas småstadskultur. De flesta kan här uppleva någonting av återseendets glädje.

Vireda kyrka belägen invid Viredaholm hyser stoftet efter "Stenbocks kurir" Henrik Hammarberg. Kyrkan är även sevärd av andra skäl, här finns medeltida inventarier t.ex.dopfunt och krucifix. Målningarna i kyrkan tak är av senare datum. De tillkom under 1750-talet.

Visingsö är Vätterns största och sägenomspunna ö. Man kan och bör ta båt från Gränna stad för att bese ön. Visingsborgs slott ligger i ruiner men de är ändå värda att betrakta. Byggmaterialet till slottet kom från Alvastra kloster. I 1800-talsberättelser påstås att detta var skälet till att slottet raserades. Guds vrede vilade över ett slottsbygge som tog sten från ett Guds församlingshus.

Sockenkyrkan byggdes av Brahe under 1600-talet. I kyrkan finns även Ebba Brahes brudkrona.. Det finns åtskilliga minnen på ön från braheätten och från svensk stormaktstid, men ön har även minnen från förkristna tider.

Värnamo fick sina stadsrättigheter år 1920. Men i likhet med andra småländska orter var platsen befolkat många århundraden tidigare. Värnamo marknad har också varit ett begrepp sedan åtskilliga generationer tillbaka. Värnamo ligger i den ombesjungna Apladalen, men har även lagt an på modern industri. Detta visas av satsningarna på Swed Expo där man exponerar bygdens industri och företagsinitiativ.

Västervik är bl.a.känt för visfestivalen vid Stegeholms slottsruin och p.g.a. att populära artister som barn där har lekt och frodats. Staden är också ett exempel på svensk byggnadskultur från 1700-1800-talen.

Västervik har ett berömt fattighus det "Cederflychtska fattighuset" som uppfördes åren 1749-51 efter ritningar av Carl Hårleman. Byggnaden kommenterades i samtiden en smula syrligt "I Västervik bor de fattige bättre än de rika".

Växjö. En gång i tiden ett betydande handelscentrum för våra vikingaförfäder. Det blev därmed också attraktivt för de tidigkristna missionärerna. St Sigfrid anses ha byggt den första kyrkan på platsen under 1100-talet. Under 1800-talet drabbades Växjö av ett par svåra eldbränder som näranog ödelade staden. Växjö domkyrka skadades svårt vid ett blixtnedslag under 1750-talet. I staden som har stark lärdomsprägel fanns de institutioner som fostrade Carl von Linné, Harald Wieselgren och Per Henrik Ling.

I Biskopsgården i Östrabo satt Esaias Tegnér och skrev sina essäer om det svenska språket. Pär Lagerkvists barndomshem ligger i nuvarande museiparken. Christina Nilsson har sitt mausoleum på Tegerkyrkogården där också Esaias Tegners mera modesta vilorum återfinnes. Trots de många namnkunniga bygdens söner och döttrar har även de mera obetydliga i hågkommits. År 1968 öppnades invigdes utvandrarnas hus i Växjö.

Copyright Swedensite:
bilder, text, faktasammanställning,
idé och design © 2005
Copyright Swedensite:
pictures, text, content of facts,
idéas and design © 2005