Swedensite-Southhill  Box 448  701 48 Örebro  

 SWEDENSITE MAGAZINE

NOBEL

SWEDENSITE
swedensite.se
swedensite.com
@-kontakt
Home
Swedensite index A-Ö
Ämnesområden Topics
Landskap och län
Provinces and Counties
Nordicsite: Norden
Sund1: Region Öresund
Notisa: tradition
Swedenshop
Riksdagspartierna
Swedish political parties
Webbkameror
Länkar Links
 
Copyright: Swedensite-Southhill
content of facts,
idéas and design ©.
 

Nobelpriset

TEXT: Inger Lin Söderberg-Lidbeck
BILD: Notisa-Swedensite-Southhill
Samtligt material omfattas av copyright Notisa / Swedensite-Southhill ©.

Det första Nobelpriset delades ut den 10 december år 1901, den femte årsdagen efter Alfred Nobels död.
Bland de prominenta pristagarna detta första år fanns fysikpristagaren Wilhelm Conrad Röntgen och serumterapiens förgrundsman Emil Adolph von Behring. Röda korstes grundare Henri Dunant delade sitt fredpris med Frederic Passy, en av grundarna av interparlamentariska unionen - ett försök att bilda en internationell fredsorganisation.
Utdelningen av det första Nobelpriset skedde i Stockholm och i Kristiania nuvarande Oslo. Sverige och Norge befann sig då fortfarande i en disharmonisk union med varandra. I Kristiania unionens andra huvudstad utdelades fredspriset. Nobelprisen i Fysiologi, Kemi, Medicin och Litteratur delades ut i Stockholm.
Musikaliska akademiens stora sal i Stockholm var platsen för den första nobelprisceremonien. Salen hade dekorerats av arkitekten Agi Lindegren. Vart pris markerades med en obelisk i vars spets flammande illuminationer symboliserade geniets lyskraft.
Priset 150 800 sv kronor utdelades av kronprins Gustav Adolf (Gustav V Adolf)


Det första Nobelpriset delades ur den 10 december år 1901.
Copyright Notisa / Swedensite-Southhill ©.

 

 
All annan publicering sker utan tillstånd från Swedensite ELLER Notisa är otillåten och debiteras.
Beställning av artiklar och bilder kan göras via Notisa media (Gamla Porträtt & Bildarkivet )

Länk till notisa media

The Nobel Prize

TEXT: Inger Lin Söderberg-Lidbeck
PICTURES: Notisa-Swedensite-Southhill
All rights reserved Notisa / Swedensite-Southhill ©.

The first Nobel Prize ceremony was held on December 10, 1901, the fifth anniversary of Nobel's death.
Among the prominent prize-winner this first year was the famous Wilhelm Conrad Röntgen appointed Nobel Prize winner in Physics and Emil Adolph von Behring appointed Nobel Prize winner because of his work on serum therapy.
The founder of the red Cross organisation Henri Dunant shared the Nobel Peace Prize with Frederic Passy one of the founder of the Interparliamentary Union - an effort to form an international peace organisation.
The first Nobel Prize ceremony was held in Stockholm, Sweden and in Kristiania (nowadays Oslo) Norway. Sweden and Norway were at the time then countries united in an unhappy union.
In Kristiania one of the two capitals of the Norwegian-Swedish union the Nobel Peace Prize ceremony was held. The three scientific awards physics, chemistry, physiology or medicine and the literature award ceremonies were held in Stockholm.
The first Nobel Prize ceremony took place in the grand hall of the Musical Academy in Stockholm. The hall was decorated by the Swedish architect Agi Lindegren. Illuminated obelisks symbolised the enlighentment of the genius. Each Nobel Prize physics, chemistry, physiology or medicine and literature had its own special obelisk

The crown prince of Sweden prince Gustav Adolf (Gustav V Adolf) handed over the Prizes (150.800 Sw Kronor).


The first Nobel prizeceremony December 10, 1901.
Copyright Notisa / Swedensite-Southhill ©.

Tillbaka/Back
Copyright Swedensite ©.

 

 

 

 

swedensite.com - swedensite.se
Swede
nsite-Southhill   Box 448  701 48 Örebro   
Copyright Swedensite: pictures, text, content of facts, idéas, and design ©.